دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اولیاء مدرسه
   
 
 

سرکار خانم قاسملو

 
 

سرکار خانم  زهرا صفاری

سرکار خانم  زهرا صفاری 
 
معاون آموزشی 
 
کارشناسی ارشد شیمی 
 
 
 
گزیده فعالیت ها :
 
1- برگزیده دهمین کنفرانس فیزیک  کشور 
2- رتبه اول جشنواره تدریس روش های فعال یاددهی - یاد گیری در کشور 
 
3- رتبه اول جشنواره تدریس مبتی بر it در کشور 
4- رتبه اول تولید محتوا ی الکترنیکی در استان تهران 
 
 

سرکار خانم ربابه عربلو

معاون پرورشی 
 
 

 سرکار خانم مهدیه پرویز   معاون فناوری 

کارشناسی زیست شناسی 
 
کارشناسی ارشد مدیریت  آموزشی 
 
 
 
 

مقبوله ایلداری 

لیسانس مدیریت 
 
معاون اجرایی 
 
 
 
صندوق ارتباط با خانم قاسملو
گیرنده
   
 
صندوق ارتباط با خانم صفاری
گیرنده