دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اولیاء مدرسه
   
 
 

 سرکار خانم بيتا ضرابي

 
پست الكترونیكی :

zarabi@shahedfatemehzahra.ir

سوابق تحصیلی :
کارشناسی فيزيك
 
سوابق كاری :
20 سال سابقه تدريس فيزيك
دبير مدارس خارج از كشور
 
 
 
 
تا
 
 

سخن مدیر