دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اخبار ثبت نام
هزینه پرداختی کمک سرانه دانش آموزان شاهد پس از تخفیف
به اطلاع خانواده های محترم می رساند
سهم پرداخت شده توسط اولیاء
از سوی اداره شاهد و ایثارگران اعلام شد.

پرداختی شاهد.pdf

زمان پیش ثبت نام
به اطلاع اولیاء متقاضی ثبت نام در مدرسه شاهد می رساند
به محض دریافت بخش نامه ثبت نام
زمان شروع پیش ثبت نام  و ثبت نام قطعی در تمامی پایه ها ازاطریق همین سایت به اطلاع می رساند.

مدارک پیش ثبت نام


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام موقت در

مدرسه راهنمایی شاهد فاطمه زهرا

1-
 
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی دانش آموز

2-
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر دانش آموز


3-
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مادر دانش آموز

4-اصل و کپی مدرک دال بر سکونت در منطقه 2

(سند منزل یا اجاره نامه یا فیش آب و برق به نام ولی دانش آموز)

5- اصل و کپی مدارک استفاده از اولویت

6-
 
اصل و کپی کارنامه نیمسال دوم پایه ی ششم ابتدایی
(در کارنامه دانش آموز نمرات بالای 17  باشد)

   
 
 

ثبت نام