اولیاء مدرسه
  سرکار خانم آستانه  
پست الکترونیکی assh1360@yahoo.com
 
سوابق تحصیلی :
لیسانس علوم
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
سوابق كاری :
7سال سابقه تدریس درس علوم
تالیفات و سوابق پژوهشی :
عنوان پایان نامه :
بررسی فناوری اطلاعات در کشاورزی
     
  سرکار خانم مژگان دادفر  
متن را وارد نمایید