دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اولیاء مدرسه
   
 
 

سرکار خانم خدیجه طاهری 

 
 

سرکار خانم نصیری 

      
 پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
 
       
سوابق كاری :
 
 
 

سرکار خانم سرلک

   
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی :
لیسانس ادبیات فارسی
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
سوابق كاری :
22 سال سابقه تدریس ادبیات فارسی
تالیفات و سوابق پژوهشی :
پژوهش : تطور نثر فارسی در صد سال (مشروطه تا معاصر)
 
صندوق ارتباط با خانم کرباسی
گیرنده