دبیرستان شاهد حضرت فاطمه الزهرا (دوره اول )
اولیاء مدرسه
 
سرکار خانم خدیجه طاهری 
متن را وارد نمایید
 
سرکار خانم نصیری 
      
 پست الکترونیکی  
 
سوابق تحصیلی :
 
       
سوابق كاری :
 
 
سرکار خانم سرلک
   
پست الکترونیکی
سوابق تحصیلی :
لیسانس ادبیات فارسی
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
سوابق كاری :
22 سال سابقه تدریس ادبیات فارسی
تالیفات و سوابق پژوهشی :
پژوهش : تطور نثر فارسی در صد سال (مشروطه تا معاصر)
 
صندوق ارتباط با خانم کرباسی
گیرنده